Kaleikoa Ka‘eo

Maui, UH Maui

‘Ohana ‘Ōlelo Hawai‘i

kaeo

Samuel Kaleikoa Ka‘eo is an associate professor of Hawaiian Studies, Department of Humanities, at theUH Maui College

Ka‘eo is a proud graduate of Baldwin High School on Maui and the University of Hawai‘i at Manoa.

Prior to returning to his hometown, Ka‘eo was a lecturer in Hawaiian language at UH Manoa, a teacher at the Hawaiian Language Immersion Program at King Kekaulike High School and the culture and education program manager for the Kaho‘olawe Island Reserve Commission.

Kaʻeo was born and raised on Maui.  He and his family reside in Waiohuli.

Hiapo Perreira

Hawai‘i, UH Hilo Ka Haka Ula O Ke‘elikōlani, Professor

‘Ohana ‘Ōlelo Hawai‘i

Hiapo-Perreira-150x150

Hiapokeikikāne Kichie “Hiapo” Perreira is an associate professor of Hawaiian language and literature at the University of Hawai‘i at Hilo. He received his master of arts in Hawaiian language and literature and his doctor of philosophy in Hawaiian and indigenous language and culture revitalization from UH Hilo. His research focuses on the recovery of traditional Hawaiian oratory.
Ke‘ola Kealoha &
Kiwa Fong

ʻOhana ‘Ōlelo Hawai‘i

Keola

 

My wahine and I chose a Hawaiian language life style/pathway when we had our first child. I came to realize the process of creation. Growing up, I was privileged to have attended Hawaiian medium/immersion schools, from Punanaleo to Ke Kula Kaiapuni ʻo Ānuenue. These schools added to my kahua, even though I did not realize it at the time. When my first child was born, the process of creation sank in. His mother and I created a child, a child who needs to know where he descends from. He needs to know this to help mold him so he can determine who he is as a person and so he can firmly stand on his own feet. This will give him a kahua to know where he is going, not running from his descent, but uplifting and enlightening his moʻokūʻauhau.
Kaliko Baker

ʻ Ohana ‘Ōlelo Hawai‘i

Baker_Kaliko-e1394852087151

‘O Kahalu‘u ka ‘āina, kahi ho‘i o ka ua Pō‘aihale me nā pali hāuliuli o nā Ko‘olau, ‘o ia nō kahi i hānai ‘ia ai a e noho nei ho‘i au me ko‘u ‘ohana. Puka nō au mai ke kula ki‘eki‘e ‘o Kākela, ka home ho‘i o nā Naika.  Puka maila a ua komo akula nō au i ke kulanui o Hawai‘i ma Mānoa a pa‘a ka‘u kēkelē laepua ‘ōlelo Hawai‘i a me ‘elua kēkelē kālai‘ōlelo, he laeo‘o a he lae‘ula.  No ka‘u kēkelē lae‘ula, ua kālai hou au i ke kino‘ā a me ke kino‘ō ma ka ‘ōlelo Hawai‘i.  He kālailaina ia i ulu a‘e mai loko mai o ko‘u a‘o ‘ana i ka ‘ōlelo Hawai‘i ma ke kulanui o Hawai‘i ma Mānoa, kahi ho‘i o‘u e a‘o aku nei i ka ‘ōlelo Hawai‘i i kēia manawa.  No ka‘u ‘ohana pono‘ī nō, he ‘ohana ‘ōlelo Hawai‘i nō mākou.  He koho nui nō ia, a he koho pa‘akikī nō ho‘i.  No ka mea, he koho ia e kū‘oko‘a ai mākou, a e kū‘ē ai ho‘i i kahi wā i ko mākou pilikana.  He haku hanakeaka ‘ōlelo Hawai‘i nō au me ka‘u wahine, me Haili‘ōpua Baker.  He 20 makahiki o ko māua haku hanakeaka ‘ana.  ‘O Lā‘ieikawai ka hanakeaka hope.  Ua nui nā kānaka i ‘ike a e ‘ike ana ho‘i i ia hanakeaka.  He lālā nō ho‘i au o ka papahana haku hō‘ike kaiapuni ma lalo o Kauka Kalehua Krug a me ke Kula Ho‘ona‘auao o ke Kulanui o Hawai‘i ma Mānoa.  Ma kekahi māhele o ke kaiaulu Hawai‘i, he lālā au o ka Protect Kaho‘olawe ‘Ohana.  Alaka‘i au i ka papahana makahiki ma laila. Noho nō ho‘i au ma ke Komisina Ho‘omalu no Kaho‘olawe (Kaho‘olawe Island Reserve Commission, ke KIRC ho‘i).